Speciale projecten

Scherrenberg Groep BV,
Maatschappelijk betrokken ondernemerschap

 

Omdat wij er van overtuigd zijn dat een betere wereld begint bij je zelf en kinderen de toekomst hebben zijn wij naast onze reguliere activiteiten (actief) betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten in Nederland en daarbuiten.

 

Onze steun varieert van een periodieke geldelijke bijdrage tot volledige dienstverlening aan de betreffende organisatie. In alle gevallen dragen wij de projecten en organisaties een warm hart toe en zoeken voor hen ook de publiciteit. Een van onze projecten staat op deze pagina kort toegelicht. Via de link komt u bij de uitgebreide site waar u meer informatie over dit project kunt vinden.

 

Elk kind heeft recht op een dak boven zijn hoofd
 

Scherrenberg Makelaardij ondersteunt actief de Herman van Veen Foundation om meer aandacht te vragen en invulling te geven aan de rechten van het kind zoals omschreven in het Verdrag voor de Rechten van het Kind van Unicef. Daarom hebben wij als organisatie artikel 27 van dit verdrag geadopteerd. Dit artikel zegt:

 
Artikel 27 van de Rechten van het Kind:
LEVENSSTANDAARD

“Kinderen hebben recht om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom hebben ouders de taak om te zorgen voor voldoende eten, een woning en goede kleding. De overheid zorgt ervoor dat ouders dat kunnen.”

 


Wij voelen ons in het bijzonder betrokken bij kinderen omdat zij onze toekomst zijn. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs, gezondheidszorg, eten & drinken, veilige woonomgeving en een dak boven het hoofd. Vanuit onze werkomgeving ligt een figuurlijke koppeling naar het recht van een dak boven je hoofd voor de hand. Wij willen graag op dit front ons steentje bijdragen. Wij vinden dat mensen in een welvarende samenleving de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben op welk front en op welke manier dan ook, bij te dragen aan een betere samenleving/een betere wereld. Wij denken mensen aan te kunnen spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij samen met de Foundation een bijzondere actie opgezet waarvoor Alfred Jodocus Kwak symbool staat.

 
 
Kijk voor meer informatie over de Herman van Veen Foundation op de website.