Waarderingsvraagstukken

­

Sturen op waarde(n)

­


Bij waarderingsvraagstukken gaat het niet uitsluitend om het bepalen van de waarde van een vastgoed. Veel belangrijker is welke waarden het publieke vastgoed ondersteunt. Een waarderingsvraagstuk ligt dan ook in het verlengde van ons advieswerk en kent een verschil ten opzichte van onze onafhankelijke taxaties.­
 

­

­

­

­

­

­

­


Vastgoed als middel

Onze organisatie is gespecialiseerd in­ het oplossen van waarde(n) vraagstukken binnen de context van de bedrijfsvoering. De organisatie richt zich met name op de meer complexe waarderingsvraagstukken. Het kan dan gaan om zowel woningen ­als bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed. Dit meestal wel in een publieke context. De centrale vraag is meestal hoe het vastgoed (beter) kan bijdragen aan het realiseren van de (maatschappelijke) doelstellingen van de organisatie.­


­


­